Båtpraktik

Båtpraktik vinter Lysekil ombord Stardust

Båtpraktik på segelbåt i navigation, segling och manövrering.

Har du just tagit förarintyg eller kustskepparintyg och känner att du vill ha mer praktik? Eller vill du fördjupa dina kunskaper i navigation, segling och hantering av segelbåt?
Då skall du segla med Stardust i Bohuslän.

 

Kombinera lärande med övning och upplevelser….

Stardust seglingar i Bohuslän kombinerar möjligheten till lärande och övning i navigation, segling, manövrering och säkerhet, samtidigt som vi upplever och utforskar Bohuslän.

Segelintyg, radarintyg och VHF…..

Lärandet kan anpassas till var enskild elevs förmåga och ambition och seglingen leder till segelintyg 1, 2 eller 3. Deltagarna kommer också få möjligheten att öva mörker och radarnavigering samt att använda VHF.

 

Mer info, intresseanmälan och Seglingskalender!

Berättelser, artiklar, bilder och text om lära seglingar.

Berättelser på karta