Båtpraktik

Båtpraktik vinter Lysekil ombord Stardust

Båtpraktik på segelbåt i navigation, segling och manövrering.

Har du just tagit förarintyg eller kustskepparintyg och känner att du vill ha mer praktik? Eller vill du fördjupa dina kunskaper i navigation, segling och hantering av segelbåt?
Då skall du segla med Stardust i Bohuslän.

 

Kombinera lärande med övning och upplevelser….

Stardust seglingar i Bohuslän kombinerar möjligheten till lärande och övning i navigation, segling, manövrering och säkerhet, samtidigt som vi upplever och utforskar Bohuslän.

Segelintyg, radarintyg och VHF…..

Lärandet kan anpassas till var enskild elevs förmåga och ambition och seglingen leder till segelintyg 1, 2 eller 3. Deltagarna kommer också få möjligheten att öva mörker och radarnavigering samt att använda VHF.

 

Mer info, intresseanmälan och Seglingskalender!

Berättelser, artiklar, bilder och text om lära seglingar.