En seglingshelg med intensivt praktiskt lärande samtidigt som du upplever Bohuslän och långseglarliv ombord segelbåten Stardust.

Du lär dig all teoretisk och praktisk kunskap som krävs för att ta förarintyg, kustskepparintyg, radarintyg och SRC/VHF certifikat. På vägen utforskar vi också natur och kultur i Bohusläns mest uppskattade seglingsområde.

Fokus på att öva teori i praktiken

Kursplaneringen bygger på att du som deltagare genomför förstudier på de områden du vill lära innan seglingen. På så sätt kan tiden ombord fokusera på att öva all teori i praktiska sammanhang. Vi kan också diskutera alla frågor som du har, istället för att informera om grundläggande fakta.

Examen

Helgen avslutas med examenskrivning. Utöver examen i Förarintyg, Kustskepparintyg, Radarintyg och SRC/VHF som du får om du klarar den skriftliga examen, så får du också två praktiska NFB intyg under denna helgen. Båtpraktik/dag och Båtpraktik/mörker.

Förstudier enkla och engagerande när du vill

Du mönstrat ombord Stardust på fredag kväll efter att du läst förstudier på de områden du vill lära. Du kan välja enkla och engagerande förstudier från Stardust parners. I så fall får du tillgång till förstudierna i god tid innan seglingen och du läser dem i din egen takt. När du vill och på platser du själv väljer. Till exempel på bussen/tåg eller andra tillfällen då du har tid över.

Skepparn har bunkrat när du kommer.

Stardust är grundbunkrad med mat för frukostar och luncher då du kommer. Middagar handlar vi på vägen för att kunna ta vara på möjligheterna som dyker upp, tex om vi vill handla fisk eller skaldjur från fiskebåtar vi möter.

Fokus på att lära praktiskt – På riktigt!

Under denna seglingen ligger allt fokus på att lära hur man praktiskt navigerar och hanterar en segelbåt i skärgård och kustnära vatten. Samt till viss del hur det är att äga en båt och bo ombord under långa perioder. Du kommer lära dig grunderna i den navigation, säkerhet och teknik som du behöver för att sedan själv öva dina färdigheter på egen båt.

Planerar rutt medan vi lagar mat tillsammans i salongen

Vi startar fredagskvällen med att installera oss i båten och planerar rutten för de kommande dagarna. Samtidigt som vi lagar en middag och äter tillsammans i salongen. Skepparn ger också en enkel ”förtrogenhetsutbildning” eller så kallad ”familiarization” runt båtens grundläggande system. Detta är en del av säkerhetssystemet ombord på yrkesbåtar. Oftast hinner vi också med en kort navigationstur ut till en naturhamn på fredagskvällen.

Grunderna i praktisk skärgårdsnavigering

Lördag morgon har en tidig start där vi i samband med frukost ombord går igenom grunderna i praktisk skärgårdsnavigering. Mycket av lärandet styrs utifrån de frågor du som deltagare har. Men under helgen tar skepparn också upp alla delar som du skall kunna knutet till förarintyg, kustskepparintyg, SRC/VHF och radar.

Rutiner för säkerhet och teknik

Inför avgång går vi igenom säkerhet och maskinteknik så kallade ”safety-breafing” och ”pre-departure” kontroll. Begrepp på rutiner runt teknik och säkerhet som man på yrkesbåtar går igenom inför varje avgång.

Alla lär till rors, manövrerar, navigerar och seglar

När vi lämnar kaj eller ankarplatser turas alla deltagare om att stå till rors och vi övar manövreringsteorier i praktiken. Under dagen roterar deltagarna mellan att öva navigering, styrning/segling och att trimma/reva/hissa segel.

Vi arbetar med den senaste tekniken av navigationsutrustning från Furuno. Radarnavigering och VHF kommunikation är en naturlig del av seglingen under hela helgen. Men du får också öva mycket på navigering och orientering på Sjökort. Både på papper och digitalt, med och utan hjälpa från GPS position.

Lärande samtal på kvällen, radar, plotter, AIS, väder-routing

På lördagskvällen ligger vi ofta för ankar och samtalar om segling, navigering och hur det är att leva på segelbåt samtidigt som vi lagar mat och äter tillsammans i salongen. Vi sitter också vid navigationsbordet ombord där deltagarna får gå igenom Stardust utrustning så som Radar, VHF, AIS, Plotter och program för väder-routing bland annat. Utrustning som vi använder aktivt och praktiskt under alla dagar ombord.

Mörkersegling, navigering efter fyrar och med radar

Efter lördagens middag gör vi en mörkersegling. Du får öva på att identifiera fyrar och att navigera på natten med Radar. Vi ankrar igen runt midnatt.

Utforska natur, plats eller möt skärgårdsperson

Under varje helg försöker vi också hinna med att utforska en plats eller träffa en intressant person som lever i skärgården. Kanske en enkel vandring på en ö som ett lunchstopp, besök hos en fiskare eller något att dricka på en krog.

Segla utomskärs, praktisk övning avdrift, ström och bäring

Även söndagen har en tidig start. Om vädret tillåter så seglar vi en del av dagen utomskärs. Där övar vi på att beräkna ström och avdrift samt att ta ut positioner med hjälp av pejlingar.

Du kan ta sex NFB intyg under helgen

Helgen avslutas på Söndag kväll med möjligheten för dig att skriva examen för kustskepperintyg, förarintyg samt VHF. Utöver dessa intyg som du får om du klarar examenskrivningarna så får du också två praktiska NFB intyg under denna helgen. Båtpraktik/dag och båtpraktik/mörker.

Ta vara på helgseglings möjligheter.

Vill du ha maximal nytta en seglingshelgen så bör du genomfört förstudierna. Det är också en förutsättning för att du skall kunna ta till dig kunskapen som krävs för att under en helg ta alla dessa intyg.

Men du kan också vänta med själva examensskrivningarna. I så fall finns möjligheten att göra själva skrivningarna vid ett senare tillfälle.

Berättelser på karta