Kategori - Tjänster

Skepparn och Stardust hjälper till att skapa upplevelser och stärka skärgårdssamhällen.

Vi guidar och koppla samman skärgårdsentreprenörer med företag och privatpersoner som vill uppleva genuint skärgårdsliv.

Vi hjälper människor som vill utveckla sitt utforskande av skärgård genom att testa, sälja och berätta om bra utrustning som vi själva använder.

Vi genomför riggbesiktningar och trim på stående mast.

Vi genomför enkla kapell- och canvasreprationer ombord på din båt.