Långseglarliv – Strömstad, Kragerö, Skagen, boka helg – pre Master of Yacht – PMOY

4.500 kr ink moms

Upplev långseglarliv under segling i Skagerak triangeln. Från Bohuslän till Kragerö i Norge, Skagen i Danmark och tillbaka, samtidigt som du lär om förberedelser till långsegling.

 

Vid mönstringsdagen möter du upp Stardust någonstans i Bohuslän enligt överenskommelse i en hamn där hon ligger för dagen eller i närheten av hennes ankringsplats. Där blir du hämtad med Stardust tender.

 

Fokus på denna seglingen ligger på att vi seglar samtidigt som vi lär och arbetar med förberedelser till långsegling.

För de som vill kan seglingen formas som träning inför yrkesbehörigheten Master Of Yacht.

 

 

Vi kallar det PMOY seglingar!

 

 

 

Fakta:

Påmönstring: Datum enligt bokningskalendern, tid oftast klockan 19:00. Plats enligt överenskommelse, preliminär fram till en vecka innan.

Avmönstring: Datum som du själv väljer, tid oftast mellan kl: 16:00 -18:00. Plats enligt överenskommelse, anpassas efter aktuell segling, 

Koj: Du har egen singelkoj i delad dubbelhytt. Toalett finns i anslutning till hytten och du delar den med tre andra av besättningen. 

Tillkommande kostnader: Utöver segelhyran tillkommer kostnader för mat, bunker eventuella hamnavgifter osv, dessa kostnader delas mellan deltagarna ombord.

Gemensam arbetsinsats: Vi delar på alla uppgifter ombord utifrån varje deltagares kapacitet. Innan avmönstring hjälps vi alla åt med att städa Stardust, rengöra däck och skrovsidor inför nästa segling. Tycker du inte det är kul att delta i allt arbete ombord så finns det Stardust-GEST seglingar som där du istället för besättning är gäst ombord.

PMOY: Detta är en “Pre Master Of Yacht Segling” (PMOY). Det innebär att delar av seglingen fokuserar på förberedelser inför långsegling. För de som är intresserade av att eventuellt ta yrkesbehörigheten Master Of Yacht kan seglingen formas som förberedande träning inför de studierna. Seglingen ger också den behöriga sjötid som behövs för Master Of Yacht (MOY) totalt behöver du 3000 M. Examen MOY ger behörigheten att framföra Yachts upp till 200 BT som befälhavare. 

 

PMOY-segling – Pre Master of Yacht – Så funkar det!

 

Kostnad och bokning motsvarande vandrarhem..

Dessa seglingar kostar motsvarande boende på vandrarhem. (normalt kostar segling ombord Stardust 1500 – 2500 sek/p och dag). Dessa seglingar kan också bokas liknande vandrarhem. Du bokar per dag, de dagar som du vill vara med ombord, med hänsyn tagen till då det är möjligt att ansluta.

Seglingarna är planerade för att tillmötesgå förfrågningar om att få delta på denna typ av seglingar, långseglarliv och förberedelser. Samtidigt som vi behåller flexibiliteten i planeringen som krävs då man förbereder långsegling.

 
Du deltar i förberedelser till långsegling….

Dessa seglingar bygger på att det finns ett intresse hos besättningen runt att förbereda båtar inför långsegling. Vi hjälps alla åt med att förbereda långsegling. Samtidigt njuter vi av “långseglar liv”. Ofta är det under en segling där vi seglar från en plats till en annan.

Förberedelserna innefatta ständig förbättring av säkerhetssystem samt reparationer, nyinstallationer och underhåll. Allt utifrån varje deltagares egen kapaciteten och förmåga.

 
Livet som långseglare…

Långseglarliv ombord på Stardust innebär att vi oftast ligger för ankar då vi inte är under segling. På dagarna arbetar vi med långseglingsförberedelser och på kvällarna njuter vi av natur och omgivningar. Vi fokuserar på matupplevelser, umgänge och intressanta samtal både iland och ombord.

Men ibland ligger vi också i hamn, detta innebär ofta lite intensivare perioder. Då genomföra vi offta lite större bunkringar, letar reservdelar eller söker hjälp från företag för olika tjänster vi själva inte kan genomföra.

 
Lärande om du vill, erfarenhet från noll till världsomseglare & Master Of Yacht….

Du behöver ingen tidigare erfarenhet från segling eller båt för att vara med på dessa seglingar. Men även du som har lång erfarenhet av segling kommer ha stor behållning av dem. Det finns möjlighet för alla att lära på varje deltagares egen nivå och ambition. Framför allt kommer du lära dig om hur man planerar och förbereder en långsegling samt hur man bygger och ständigt förbättrar ett fartygs säkerhetssystem.

Ombord har vi också den senaste radar och navigationsutrustningen från Furuno. All ruttplanering, vakt och navigation, genomförs som förberedande lärande till studier i Master Of Yacht. Vi seglar hela tiden med gennaker eller spinnaker när det går och vi seglar gärna in och ut ur hamn eller fram till ankring då det är möjligt.

 
Vi behöver alla vara flexibla….

Denna typ av segling kräver stor flexibilitet. Sättet som dessa seglingar är prissatta och planerade gör att vår planering ofta ändras. Det kan vara på grund av väder eller anpassning till anslutande besättning. Men det kan också bero på att vi tvingas vänta på delar. Eller att säkerhetsarbetet och långseglingsförberedelserna tar längre tid än planerat.

Vi planerar hela tiden noga och med lång framförhållning men planen förändras ofta. Detta gör att vi alla behöver vara flexibla.

 
Anslutningsresor ombokningsbara eller kompletteras.

Alla anslutningsresor behöver vara ombokningsbara utifrån förändrade förutsättningar, eller kan behöva kompletteras för att ansluta dit Stardust ligger vid påmönstringsdagen. Ibland hyr vi bil för att underlätta på och avmönstring, dessa hyrbilskostnader delas mellan alla i besättningen. 

 
Bokning, plats och tid.

Du bokar dess seglingar med start på de datum som ligger uppe i bokningskalendern. Du väljer sedan själv hur många dagar du vill segla med och datum för avmönstring. Det går bra att planerar för avmönstra på någon annan dag än någon av påmönstringsdagarna. Men då kräves det att du har extra stor flexibilitet gällande vilken plats det kan ske.

Dessa RDTG-seglingar bokar du utifrån datum du vill segla inte plats. Exakt vart Stardust är vid din påmönstring beslutas en veckor innan du kommer ombord. Innan detta är planen av vart vi är endast preliminär. Detta behov av flexibilitet runt framför allt plats är orsaken till den mycket låga seglingskostnaden på dessa RDTG-seglingar.

 
Ökade kostnader vid ändrad planering…

Det uppstår ibland både minskade och ökade kostnader vid förändring i planering. Eventuella kostnadsökningar för tex resor som deltagarna får, står alltid deltagarna själva för. Skulle en deltagare inte kunna ansluta till seglingen eller tvingas mönstra av tidigare pga förändrade planer så betalas inte kostnaden för betald segelhyra tillbaka. Det kan också bli så att avmönstring en viss planerad dag inte är möjlig, om tex segling blir längre än tänkt. Deltagarna på denna typ av segling bör planera så att de kan stanna någon eller några dagar längre än planerat. Deltagaren behöver inte betalar segelhyra för dessa “ofrivilliga” extra dagar.

Kontakta gärna skepparn Magnus Larsson inför din bokning om du har frågor.

Det är också Magnus som kommer informera dig om hur seglingen är planerad, vart du blir hämtad och vart du mönstrar av.

 

Magnus Larsson

Tel: +46 (0)733 904063

Mail: magnus@coastdestination.se

Boka dagar – Så funkar det.

 

Vissa seglingar med Stardust kräver extra stor flexibilitet för att kunna ta tillvara på möjligheterna till upplevelser som vi möter.

Detta kan till exempel vara då vi utforskar helt nya områden. Eller då vi vill ha möjligheten att på kort varsel kunna besluta att stanna längre i ett område för att vi hittat mer intressanta saker som vi vill utforska. Det kan också vara då vi förbereder Stardust för långsegling samtidigt som vi transportseglar eller utforskar.

 
Datum med lång framförhållning….

För att hjälpa gästande besättningar att vara med på även denna typ av seglingar så planeras dom utifrån ett antal bestämda mönstringsdatum. Dessa datum är bokade med lång framförhållning och ändras inte, men vart Stardust skall befinna sig dessa datum är endast preliminärt planerat fram till då det är en vecka kvar.

 
Plats ändras, men ”någonstans i närheten”….

På så vis kan besättning boka och planera sina seglingar ombord på stardust i god tid. Det är visserligen inte spikat exakt vart man mönstrar ombord. Men man vet att de specifika datumen gäller och att det kommer att bli någonstan i närheten av den preliminära platsen. Mönstringsdatumen är markerade i bokningskalendern.

Alltid en plats enkel att ta sig….

Under mönstringsdatum ligger Stardust alltid på en plats dit det går att ta sig på ett bra sätt med kollektivtrafik från en större stad med flygplats eller tågstation. Vid vissa tillfällen hyr Stardust bil för att hämta anslutande besättning vid flyg eller tåg.

 
Segla med fler dagar….

För att skapa ytterligare flexibilitet så kan dessa seglingar också bokas per dag och alltid till en lägre seglingskostnad än vid seglingar som kräver mindre flexibilitet. Gästande besättning kan alltså segla fler dagar till en billigare seglingskostnad och just så många dagar som de själva väljer.