Långseglarliv – Strömstad till Lysefjorden, boka dagar – pre Master of Yacht – PMOY

700 kr ink moms

Upplev långseglarliv under segling från Strömstad till Stavanger och in i Lysefjorden, samtidigt som du lär om förberedelser till långsegling.

Du bokar hela seglingen eller de dagar du väljer att segla med. Vid mönstringsdagen möter du upp Stardust enligt överenskommelse i en hamn där hon ligger för dagen eller i närheten av hennes ankringsplats. Där blir du hämtad med Stardust tender.

Fokus på denna seglingen ligger på att vi seglar samtidigt som vi lär och arbetar med förberedelser till långsegling.

För de som vill kan seglingen formas som träning inför yrkesbehörigheten Master Of Yacht.

 

Vi kallar det PMOY seglingar!

 

Mönstringsdatum och preliminär plats:

    1. 24 juli måndag V30: – Startmönstring – (Strömstad, Sverige)

    2. 28 Juli fredag V30 – Mönstringsdatum – (Arendal, Norge (tallship-race))

    3. 30 juli måndag V31: – Mönstringsdatum – (Kristiansand)

    4. 4 aug fredag V31:– Mönstringsdatum – (Stavanger) (Lysefjorden)

    5. 7 aug måndag V32 – Slutmönstring – (Stavanger)

 

Deltagare som bokar många dagar kommer prioriteras! Hela seglingen, 14 dagar pris: 7 000 kr. Ange rabattkod “helaresan”.

Vill du bli en del av Stardust arbetsgrupp där vi tillsammans arbetar vid tex varvsvistelse eller vårservice? Då seglar du med på utvalda Stardust seglingar för halva seglingspriset. Boka och ange intresse i kommentarsfältet.

 

Prissatt som “Vandrarhem” boka utifrån datum, plats kan ändras….

Seglingen är prissatt så att du endast betalar motsvarande boende på “vandrarhem” och kan bokas per dag. Du kan boka hela resan eller endast de dagar du själv väljer. Du bokar utifrån datum du vill segla med. Exakt vart Stardust är vid din påmönstring beslutas en veckor innan du kommer ombord. Innan detta är planen för vart Stardust skall befinna sig endast preliminär.

 

Intresse av att förbereda långsegling….

Du bör tycka det är kul och intressant att förbereda båtar inför långsegling och vill uppleva ”långseglarliv”. Du behöver också vara flexibel gällande den exakta platsen som du mönstrar på och av.

 

Fakta:

Bokning: På dessa PMOY-seglingar bokar du utifrån datum du vill segla inte platsen du vill mönstra på. Exakt vart Stardust är vid din påmönstringsdag beslutas en veckor innan du kommer ombord. Innan dess är planen endast preliminär.

Påmönstring: Datum enligt bokningskalendern, tid oftast klockan 19:00. Plats enligt överenskommelse, preliminär fram till en vecka innan.

Avmönstring: Datum som du själv väljer, tid oftast mellan kl: 16:00 -18:00. Plats enligt överenskommelse, anpassas efter aktuell segling, 

Kommunikation: På just dessa PMOY-seglingar är det extra viktigt med kommunikation, eftersom planeringen hela tiden förändras. Du når skepparn på +46733-904063, skipper@lifeofstardust.com. Besättningen når du på crew@lifeofstardust.com

Koj: Du har egen singelkoj i delad dubbelhytt. Toalett finns i anslutning till hytten och du delar den med tre andra av besättningen. 

Flexibilitet: Dessa seglingar är planerade och prissatta på ett sådant sätt att det kräver stor flexibilitet, framför allt gällande plats. Vi har en plan som vi siktar mot men denna ändras ofta och får justeras pga tex väder eller besättning som skall ansluta. Det kan också vara så att vi tvingas vänta på delar eller att långseglingsförberedelserna tar längre tid än planerat.

Resan till och från: Alla anslutningsresor behöver kunna ändra på kort varsel eller komplettera för att anpassas till förändrade förutsättningar. Ibland hyr vi gemensamt bil för att underlätta fexibilitet i resorna för besättningen dessa hyrbilskostnader delas mellan alla i besättningen.

Tillkommande kostnader: Utöver segelhyran tillkommer kostnader för mat, bunker eventuella hamnavgifter osv, dessa kostnader delas mellan deltagarna ombord.

Gemensam arbetsinsats: Vi delar på alla uppgifter ombord utifrån varje deltagares kapacitet. Innan avmönstring hjälps vi alla åt med att städa Stardust, rengöra däck och skrovsidor inför nästa segling. Tycker du inte det är kul att delta i allt arbete ombord så finns det Stardust-GEST seglingar som där du istället för besättning är gäst ombord.

PMOY: Detta är en “Pre Master Of Yacht Segling” (PMOY). Det innebär att delar av seglingen fokuserar på förberedelser inför långsegling. För de som är intresserade av att eventuellt ta yrkesbehörigheten Master Of Yacht kan seglingen formas som förberedande träning inför de studierna. Seglingen ger också den behöriga sjötid som behövs för Master Of Yacht (MOY) totalt behöver du 3000 M. Examen MOY ger behörigheten att framföra Yachts upp till 200 BT som befälhavare. 

 

PMOY segling – Pre Master Of Yacht – Så funkar det!
 
Lärande om du vill, erfarenhet från noll till Master Of Yacht….

Du behöver sjövana för att delta på dessa seglingar, men ingen större tidigare erfarenhet från segling. Men även du som har mycket stor erfarenhet av segling kommer ha stor behållning av dessa seglingar. Det finns möjlighet för alla att lära på varje deltagares egen nivå och ambition. Framför allt kommer du lära dig om hur man planerar och förbereder en långsegling samt hur man bygger och ständigt förbättrar ett fartygs säkerhetssystem.

 
Utrustningen och lärande från proffs…

Ombord har Stardust den senaste radar och navigationsutrustningen från Furuno. Alla tekniska förberedelser, ruttplanering, vakt, navigation, säkerhet o.s.v. genomförs enligt processer som man lär ut under en Master Of Yacht eller arbetar med i yrkessjöfart. Vi seglar hela tiden med gennaker eller spinnaker när det går och vi seglar gärna in och ut ur hamn eller fram till ankring då det är möjligt.

 
Du deltar i förberedelser till långsegling….

Dessa seglingar bygger på att det finns ett intresse hos besättningen runt att förbereda båtar inför långsegling. Vi hjälps alla åt med att förbereda långsegling. Samtidigt njuter vi av “långseglar liv”. Ofta är det under en segling där vi seglar från en plats till en annan.

Förberedelserna innefatta ständig förbättring av säkerhetssystem samt service och underhåll. Allt utifrån varje deltagares egen kapaciteten och förmåga.

 
Livet som långseglare…

Långseglarliv ombord på Stardust innebär att vi oftast ligger för ankar då vi inte är under segling. Vi utforskar natur, kultur och platser samtidigt som vi utvecklar säkerhet och långseglingsförberedelser. Tack vare vår stora tender, som tar hela besättningen upp i planing, kan vi ta del av städer och byars fördelar även då vi ligger för ankar i vacker natur en bit bort. Eller utforska natur som annars är svår att nå.

Men ibland ligger vi också i hamn, detta innebär ofta lite mer intensivare perioder. Då genomför vi ofta större bunkringar och service samt längre utflykter för utforskning på land. 

Boka FLEX – Så funkar det.

Vissa seglingar med Stardust kräver extra stor flexibilitet för att kunna ta tillvara på möjligheterna till upplevelser som vi möter.

Detta kan till exempel vara då vi utforskar helt nya områden. Eller då vi vill ha möjligheten att på kort varsel kunna besluta att stanna längre i ett område för att vi hittat mer intressanta saker som vi vill utforska. Det kan också vara då vi förbereder Stardust för långsegling samtidigt som vi transportseglar eller utforskar.

Datum med lång framförhållning….

För att hjälpa gästande besättningar att vara med på även denna typ av seglingar så planeras dom utifrån ett antal bestämda mönstringsdatum. Dessa datum är bokade med lång framförhållning och ändras inte, men vart Stardust skall befinna sig dessa datum är endast preliminärt planerat fram till då det är en vecka kvar.

Boka datum, inte plats…..

Du bokar dess seglingar med start på de datum som ligger uppe i bokningskalendern, du bokar utifrån datum inte plats.

Exakt vart Stardust är vid din påmönstring beslutas en veckor innan du kommer ombord. Innan dess är planeringen av vart Stardust är endast preliminär. Detta behov av flexibilitet runt plats är orsaken till den mycket låga seglingskostnaden på dessa FLEX-seglingar.

Plats ändras, men ”någonstans i närheten”….

Genom denna planering kan besättning boka och planera sina seglingar ombord på Stardust i god tid. Det är visserligen inte spikat exakt vart man mönstrar ombord. Men man vet att de specifika datumen gäller och att det kommer att bli någonstans i närheten av den preliminära platsen. Mönstringsdatumen är markerade i bokningskalendern.

Alltid en plats enkel att ta sig….

Under mönstringsdatum ligger Stardust alltid på en plats dit det går att ta sig på ett bra sätt med kollektivtrafik från en större stad med flygplats eller tågstation. Vid vissa tillfällen hyr Stardust bil för att hämta anslutande besättning vid flyg eller tåg.

Segla med fler dagar….

För att skapa ytterligare flexibilitet så kan dessa seglingar ibland bokas per dag och alltid till en lägre seglingskostnad än vid seglingar som kräver mindre flexibilitet. Gästande besättning kan alltså segla fler dagar till en billigare seglingskostnad och just så många dagar som de själva väljer.

Kontakta gärna skepparn Magnus Larsson inför din bokning om du har frågor.

Det är också Magnus som kommer informera dig om hur seglingen är planerad, vart du blir hämtad och vart du mönstrar av.

 

Magnus Larsson

Tel: +46 (0)733 904063

Mail: magnus@coastdestination.se