Under perioder finns det möjlighet att segla med ombord på Stardust, men syftet och upplägg på de olika seglingarna är väldigt olika.

Text och bild: #MagLaGBG

 

Under en del seglingar arbetar alla ombord med att underhålla, reparera och förbättra Stardust samtidigt som vi seglar. På andra seglingar är målet att utforska platser och möta människor för att skapa berättelser.

På de flesta seglingar är alla ombord delaktiga i alla sysslor för att dom tycker att det är kul. Men det finns också seglingar där deltagarna inte får möjligheten att delta.

Under dessa seglingar följer deltagarna istället med som gäster och blir serverade.

Utforskar & segling – ExPlooR …

Genom att besöka och utforska platser, samt möta människor och sedan berätta om detta i text, bild och video, hjälper vi fler att ta del av möjligheterna som skärgården erbjuder. Deltagarna får utforska och söka, samt öva och lära berättarkonst i text, bild och video, samt publicering.

Dessa seglingar skall du välja om du tycker om att utforska och och leta upp berättelser och historia om platser, människor och verksamheter. Ibland hittar vi guldkorn, ibland inget märkvärdigt, men själva sökandet är alltid intressant.

Alla ombord hjälps åt med alla sysslor.

Uppleva & segling – ExPeeR….

Här står deltagarnas upplevelser i centrum. Vi kombinerar seglingsupplevelsen med mat och aktivetetsupplevelser så som tex hummerfiske, kajak, vandring, spa osv.

Inför varje upplevelseseglingen har vi bokat upp ett antal upplevelser på vägen som vi under tidigare seglingar hittat och vet är bra.

Dessa seglingar skall du välja om du vill veta vad du får och vill ha unika skärgårdsupplevelser som du är beredd att betala lite extra för.

Deltagarna betalar besättningen istället för att delta i alla sysslor ombord.

Ready-to-go & segling – RDyToGo…

På seglingarna som vi kallar ”Ready to Go” arbetar vi samtidigt som vi seglar med att underhålla, reparera och förbättra Stardust inför kommande, mer krävande, seglingar. Deltagarna för känna på ett klassiskt ”långseglar-liv” där man hela tiden arbetar med båten samtidigt som man seglar mellan olika platser.

Dessa seglingar skall man välja om man tycker det är kul att arbeta med båtar eller vill lära sig hur man arbetar för att förbererda och underhålla en båt inför mer krävande segling.

Gemensamt alla seglingar…

Lärande och samtal runt skärgård, långsegling och hur det är att leva ombord på segelbåt eller i skärgård finns med på alla seglingar.

Skepparen har bott och arbetat ombord i segelbåtar i större delen av sitt liv. Utifrån deltagarnas, intresse, kunskap och frågor delar vi berättelser och kunskap med varandra.

Karaktären S/Y Stardust…

I centrum av seglingarna ligger karaktären S/Y Stardust, en båt med klassiska former och historia. Med det kommer också en klassisk komfort.

Stardust är också under utveckling mot att ta sig ut på mer krävande seglingar, men allt är inte klart och som på de flesta båtar kommer det troligt aldrig bli helt klart.

Gemensamt för alla seglingar ligger altså också att umgås och njuta av Stardust alla karaktärsdrag. Hon har ett mycket passionerat förhållande till sin skeppare.

 

Mer Info Här….

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *