Både praktiskt båtliv och teoretisk utbildning blir roligare och enklare att lära om de kombineras. Genom att kombinera teori och praktik skapar man kunskap som man inte kan nå om man genomför de olika delarna var för sig.

Ombord på Stardust kan du välja att föra samman lärande i praktik med teori.

Text: #MagLaGBG

Din Stardustsegling kan kopplas till teoretisk utbildning….

Genom samarbeten med organisationer som håller utbildningar i land kan Stardust koppla förarintyg, skepparintyg eller utsjöskepparintyg till din segling ombord på stardust. På så sätt får du en mycket tydlig koppling mellan teori och praktik. Detta ger den kunskap du behöver för att konkret kunna använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. De flesta tycker dessutom att det är både lättare och roligare att lära teori om man samtidigt får praktisera teorin i praktiken.

På den mest avancerade nivån kan du genomföra en MCA, Master of Yacht / Yacht Master ombord på Stardust. Dessa utbildningar innefattar alla aspekter runt hur det är att vara ansvarig skeppare ombord på båtar upp till ca 80 fot i internationella vatten. Stort fokus läggs på ledning av besättning, kommunikation, säkerhet och drift av större segelbåtar.

Så går det till…

Du läser en teoretisk kurs iland som sedan följs upp med en segling ombord på stardust.

Inför seglingen har du ett möte / utbildning med Stardust Skeppare, på plats ombord Stardust eller digitalt via tex Zoom. Under denna utbildningen / mötet går ni igenom dina reflektioner runt teorin du lärt och identifierar vart du behöver få en större praktisk förståelse. Utifrån detta får du ett antal uppgifter du skall arbeta med knutet till planeringen av den kommande segligen ombord på Stardust.

Under seglingen kommer du få praktiska uppgifter knutna till dina teoretiska kunskaper direkt kopplade till navigering och säkerhetsarbete som krävs under den aktuella seglingen. Dessa uppgifter är en naturlig del av seglingens övriga fokus vilket varierar beroende på vilken typ av segling det är. Detta innebär att du kan välja vilken som helst av Stardust seglingar och koppla denna till ditt teoretiska lärande.

Efter genomförd segling har du en uppföljande utbildning / möte, digitalt eller på plats Stardust, där du reflekterar över dina erfarenheter tillsammans med Stardust Skeppare. Du får feedback från skepparen på dina styrkor och svagheter och tillsammans tar ni fram förslag på hur du kan utvecklas ytterligare om du önskar det.

Så bokar du….

Din teoretiska kurs kan du boka hos någon av Stardust samarbetspartners. På vissa kurser iland är Stardust skeppare också kursledare. Väljer du en kurs med Stardust skeppare som kursledare, då blir kopplingen mellan din teori och praktik extra konkret. Men, vilken teoretisk kurs som helst (förarintyg eller skepparintyg) kan kopplas till praktik på en Stardustsegling.

Din segling ombord på Stardust bokar du på samma sätt oavsett om du vill koppla din segling till teori eller inte. Du kan välja vilken segling som helst.

Din individellt utvecklade plan för koppling teori till praktik bokar du som tillägg då du bokar din Stardustsegling. Du kan koppla en individuellt utvecklad plan för teori och praktikkoppling till vilken av Stardust seglingar som helst.

Individuella planen för MCA behörigheterna MOY, YM….

Behörigheterna MCA, Master of Yacht samt Yacht Master planeras på ett lite annat sätt än för skepparintyg och förarintyg.

Den individuella planen för MCA behörigheterna innafattar att du som aspirant leder seglingen och konkret praktiserar hur det är att agera ansvarig skeppare ombord.

Du kommer alltså få möjligheten leda resten av besättningen samt båtens framförande. Du övar ansvaret att kommunicera och delegera till övriga ombord utifrån deras önskemål att delta och fömåga. Du skall se till att seglingen lever upp till besättningens förväntar och att båten är säker och underhålls på rätt sätt under seglingen.

Stardust skeppare ansvarar så klart i slutändan fullt ut för allt ombord. Aspirantens förmåga att lyckads med ovanstående avgör i vilken utsträckning denna får utrymme att konkret utöva ledning och kommunikation under seglingen.

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Berättelser på karta