Seglingstyp: LÄRA

april

GenomfördFlyttad05aprAll Day07V14h - Utforska & Lära i Bohuslän. Seglarintyg ingår för de som vill.Göteborg - Smögen - Göteborg vecka 14 - 5900 sekFlyttad till helg vecka 16Seglingstyp:LÄRAOmråde:BOHUSLÄNTid:3 DAGAR - 50 MIL Lärande:Förarintyg,Kustskepparintyg,Seglarintyg

VäntelistaFlyttad19aprAll Day21Kattegat-triangeln. Intensiv kunskap i att segla på öppet hav under dygnets alla timmar. - V16hGöteborg - Skagen - Anholt - Göteborg. Segla på öppet hav, dygnets alla timmar.Seglingen flyttad till maj eller september. Datum ej beslutat.Seglingstyp:LÄRAOmråde:KATTEGATTTid:3 DAGAR - 170 MIL Lärande:Kustskepparintyg,Master Of Yacht,Segelintyg,Utsjöskepparintyg

Preliminär23aprAll Day28Master Of Yacht praktik och examen i Bohuslän v17Träning praktiska moment samt examen för Master Of Yacht. // v17vLERN //Seglingstyp:LÄRAOmråde:BOHUSLÄN

may

Väntelista03mayAll Day05Utforska & lär i Bohuslän V18. Segelintyg 1 och 2 samt radarövningar.Göteborg - Smögen - Göteborg // 5900 sek // v18hXPLR //Seglingstyp:LÄRAOmråde:BOHUSLÄNTid:3 DAGAR - 50 MIL Lärande:Båtpraktik,Radarintyg,Seglarintyg

Väntelista10mayAll Day12Skagerack-triangeln v19. Kunskap i att segla dygnets alla timmar på öppet hav.Öva havssegling och angöring av hamnar under alla dygnets timmar. Strömstad - Lyngør - Skagen - Strömstad. // 6900 sek - v19hLERNSeglingstyp:LÄRAOmråde:SKAGERRAKTid:3 DAGAR - 200 MIL

july

Preliminär05julAll Day14Nordsjö-triangeln v27. Segla på Nordsjön, en intensiv träning i att segla flera dygn i sträck.Stavanger - Lerwick - Peterhead - Stavanger. Träning på att segla flera dygn i sträck och få allt ombord att fungera. Seglingstyp:LÄRAOmråde:NORDSJÖNTid:10 DAGAR - 500 MIL Lärande:Kustskepparintyg,Master Of Yacht,Utsjöskepparintyg,Yacht Master