Logg: 23 sep. Position: Sälöfjorden. Vind: B2 sv.
Med Monkelusen, Skärhamn – Göteborg – Skärhamn.

Träffade säljägare på sydgående och skickar en tanke till Flatholmssystrarna. Den äldsta systern blev över 70 år och levde hela sitt liv på Flatholmen, just syd om Klåverön och Marstrand.

Systrarna levde av att underhålla fyrarna i fjorden samt av fiske och säljakt. De samlade också fjäderdun som de rodde in till Marstrand för att sälja. Den äldsta syssterns sista rodtur gjorde hon bara några dagar innan hon gick bort, över 70 år gammal.

Det finns idag väldigt mycket säl i våra vatten.
Säljakt har i alla tider varit ett naturligt inslag i livet för de som levt i denna del av skärgården.

En hållbar jakt vore faktiskt inte konstigt, även om skepparn alldrig skulle kunna skuta själv.

Men det vore ju fantastiskt om man kunde få uppleve dessa fina djur på lite närmare håll?

Hur är det att simma med sälar? Går det?

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Berättelser på karta